Hạt Thức Ăn Cho Mèo Trưởng Thành Catsrang 1.5kg Đầy Dinh Dưỡng

220.000 VND

Sản phẩm này luôn đảm bảo nguyên tắc an toàn dựa trên các tiêu chí sau:

  • Không dùng chất bảo quản
  • Không dùng chất đột biến GEN
  • Không dùng chất tạo màu
  • Không dùng chất tạo mùi
  • Không dùng hương liệu tổng hợp.